Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут закладу освіти

 


 Сертифікат

 


 Свідоцтво про атестацію

 


Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

 


Структура та органи управління закладом

 


Кадровий склад вчителів закладу

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

І ступінь       5 - 6 класи        7 - 9 класи   

 


Територія обслуговування

   


Фактична кількість учнів закладу

 


Мова освітнього процесу - українська


 

Правила прийому до закладу освіти

  


Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 


Загальні правила поведінки здобувачів освіти

 


Режим освітнього процесу

 


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

  


Положення про академічну доброчесність 

 


Накази

 


Педагогічна рада

 


 

Результати моніторингу якості освіти


2021 - 2022 н.р.


 

 2022 - 2023 н.р.


 

 


Матеріально-технічна  база 

 


Фінансова звітність 

 


Річний звіт директора  закладу 

 


Наявність вакантних посад

  • вакантних посад немає