Головна

 

Вітаємо вас на сайті нашої школи!

 


 

 

 Заснована  у 1898 році як церковно-приходська школа, з 1917 року як початкова чотирирічна школа. В 1940 році стала семирічною, в 1961 –восьмирічною. Білоусівська восьмирічна школа знаходилася поряд з церквою в чотирьох приміщеннях.
 1 вересня 1977 року стало до ладу нове типове приміщення Білоусівської середньої школи.

 

Директори школи:

1977-1984 рр.  -Заремба Євген Миколайович ,учитель історії.

1984-1995 рр.- Жлобницька Галина Олександрівна, учитель української мови та літератури.

З 1995 року – Рябокінь Валентина Михайлівна – учитель іноземної мови.

 

За роки навчання школу закінчили 558 випускників, з них 28 нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», 13 – срібною медаллю «За досягнення  у навчанні».

Ми пишаємося всіма, хто натхненно черпав знання в нашому храмі науки, а зараз невтомною працею стверджує велич України, пише живі сторінки історії нашої школи.

Наш заклад  має свої традиції, злети і падіння, прагне стати джерелом знань і духовності для своїх вихованців. Заклад – це сім’я, де  радості і невдачі – навпіл;  це колектив, який прагне всього нового, прогресивного; це уроки та свята; це олімпіади та конкурси; це  зустрічі  з цікавими людьми.

Заклад   є соціокультурним та освітнім центром села,  інтенсивно виконує функцію збереження сільського устрою села, сільської культурної спадщини, започаткованої видатним етнографом, істориком та мистецтвознавцем Костем Широцьким.

 

Кредо закладу «Щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи вчителя»

 

Наше гасло:

Кожній дитині світло знань

Кожній дитині світло любові

Віру в сили свої без вагань,

Як запоруку щасливої долі.

 

Контингент здобувачів освіти:

2019-2020 н.р. - 70 ,

З них:

¾   1-4 класи – 30

¾   5-9 класи – 27

¾   10-11 класи – 13

 

Мова навчання

Українська

 

Профільне навчання

Освітній процес здійснюється за технологічним профілем для  учнів 10-11 класів на базі Тульчинського навчально-виробничого комбінату

 

Педагогічний колектив 

У закладі  працює 18 педагогів, з них мають:

- вищу освіту – 17

- середню спеціальну 1                                                                                                                               

кваліфікаційну категорію :

¾   «Спеціаліст вищої категорії»  - 4

¾   «Спеціаліст першої категорії» - 5

¾   «Спеціаліст другої категорії» - 5

¾   «Спеціаліст» - 4

 

Творчий потенціал

 Педагогічний колектив працює над  реалізацією науково-методичної теми «Формування та розвиток життєвої компетентності особистості учня, громадянина-патріота через професійну компетентність учителя та використання інноваційних форм і методів організації навчально-виховного процесу»

 

Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечені здобувачі освіти  1-4 класів та  діти пільгових категорій,  5-11 класів  - за батьківські  кошти.

 

Матеріально-технічне забезпечення

 До послуг  учнів  14 класів-кабінетів, спортивна зала, майстерня,  шкільна їдальня,  внутрішні туалети.

Заклад  підключений до мережі Інтернет.

 

Учнівське самоврядування

Дитяча організація «Подоляни» (1-4 кл.)

Шкільна республіка «Берегиня» (5-11 кл.)

      

 

Правила прийому до закладу освіти

 

 1. Зарахування до початкової школи

1.     Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти  подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До  заяви додаються:

¾     копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

¾     оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089;

¾     оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

2.     У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

3.     Впродовж 01 - 15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

4.     Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов'язковою.

5.     Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому класі не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

6.     Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.

7.     Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.

8.     Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей заклад освіти оприлюднює  на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти: список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

9.     Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

¾   до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

¾   впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

10. Зарахування дітей до 2 - 4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

 

2. Зарахування до 5 класу

1.     Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти.

2.     На вільні місця) діти зараховуються у такому порядку:

¾   до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

¾   впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

3. Зарахування до 6 - 9 класів відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

4. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

3. Зарахування до 10 класу

1. Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу самого закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.

2. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

3. Наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

 

 

 

    Всі новини

    Контакти

    вул.Шевченка, 18 с.Білоусівка Тульчинський район Вінницька область, 23663

    Тел.: (04435)23-88-30

    Email: bil2_school@ukr.net